DESCRIPCIÓN

Shehata S. 2019. IntechOpen.

Pediatric Surgery, Flowcharts and Clinical Algorithms
Publicado: 4 de diciembre de 2019
DOI: 10.5772 / intechopen.78837
ISBN: 978-1-78923-996-6
ISBN impreso: 978-1-78923-995-9
Libro electrónico (PDF) ISBN: 978-1-83962-856-6
Año de copyright: 2019
Idioma: Inglés
Ingresar

DESCRIPCIÓN

Baerg J. 2017. IntechOpen.

Pediatric and Neonatal Surgery
Publicado: 3 de mayo de 2017
DOI: 10.5772 / 63041
ISBN: 978-953-51-3136-6
ISBN impreso: 978-953-51-3135-9
Libro electrónico (PDF) ISBN: 978-953-51-4852-4
Año de copyright: 2017
Idioma: Inglés
Ingresar